شرايط خريد :

در صورت موجود بودن كالا بعد از تسويه كامل ، كالا براتون ارسال ميشه
در صورت موجود نبودن كالا با پرداخت بيعانه سفارش شما ثبت ميشود و طى ٧ روز كارى آماده و بعد از تسويه كامل ارسال ميشود.

شرایط تعویض :

تعويض كالا تا ٢٤ ساعت مبنى بر قيمت خريدارى شده.
پس گرفته نميشود.